Privacy Policy

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://filme-indiene.cam.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

 

=========================================================================================

Cine suntem

Textul propus: Adresa noastră de internet este: HTTPS://filme-indiene.cam.

Observații

Textul propus: Atunci când vizitatorii părăsesc site-ul, colectăm datele prezentate în formularul de comentarii, precum și adresa IP a vizitatorului și șirul de navigatori pentru a facilita detectarea mesajelor spam.

O coardă anonimizată creată din adresa dumneavoastră de e-mail (numită și hash) poate fi pusă la dispoziția serviciului Gravatar pentru a vedea dacă o utilizați. Politica de confidențialitate a serviciilor Gravatar este disponibilă la adresa: HTTPS: / / automattic.com / privacy /. După aprobarea comentariului dumneavoastră, imaginea dumneavoastră de profil este vizibilă publicului în contextul comentariului dumneavoastră.

Mass-media

Textul propus: Dacă încărcați imagini pe site, trebuie să evitați încărcarea imaginilor cu date de localizare integrate (EXIF GPS) incluse. Vizitatorii site-ului pot descărca și extrage orice date de localizare din imaginile de pe site.

Prăjituri

Textul propus: Dacă lăsați un comentariu pe site-ul nostru, puteți opta pentru a vă salva numele, adresa de e-mail și site-ul internet în cookie-uri. Acestea sunt pentru confortul dumneavoastră, astfel încât să nu trebuiască să completaţi din nou detaliile atunci când lăsaţi un alt comentariu. Aceste prăjituri vor dura un an.

Dacă ne vizitaţi pagina de login, vom stabili o prăjitură temporară pentru a determina dacă browserul vostru acceptă cookie-uri. Acest răvaș nu conține date cu caracter personal și este eliminat atunci când închideți browserul.

Când vă conectați, vom înființa mai multe prăjituri pentru a vă salva informația de login și opțiunile de afișare a ecranului. Cookie-urile durează două zile, iar cookie-urile pe ecran durează un an. Dacă selectaţi “Remember Me”, loviţi-vă timp de două săptămâni. Dacă vă scoateţi din cont, prăjiturile de login vor fi îndepărtate.

Dacă editați sau publicați un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în browserul dumneavoastră. Această cookie nu include date cu caracter personal și indică pur și simplu codul de identificare post al articolului pe care tocmai l-ați editat. Expiră după o zi.

Conținut încorporat de pe alte site-uri internet

Textul propus: Articolele de pe acest site pot include conținut încorporat (de exemplu: videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.